SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZLER

ŞURKAV İdare ve Kültür Merkezi

ŞURKAV; Yusuf Paşa Camii karşısında,bulunan ve 2015 yılında restorasyonu tamamlanan Abdurahman Buluntu Hoca Evine taşınmıştır. ŞURKAV İdare ve Kültür Merkezi fonksiyonu verilen bu ev 13.05.2015 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu binada Şurkav idari hizmetlerinin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ile beraber bünyesinde farklı dönemlerde çeşitli kurslar verilmektedir.


Halil’ür-Rahman Kültür Sanat Külliyesi

Halil’ür-Rahman Kültür Sanat Külliyesi: Halil’ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl)’nün Kuzeybatı köşesinde bir bahçe yer almaktadır. Bahçe içindeki mekânlar; Halil’ür-Rahman Kitaphanesi, Şanlıurfa Dijital Tanıtım Salonu, Şanlıurfalı Hâttatlar Salonu, Sunum ve Sergi Salonu olarak 2017 yılı Ekim ayında Şanlıurfa Valiliği-ŞURKAV tarafından “Kültür Sanat Külliyesi”ne dönüştürülmüştür.

Külliye içinde ve civarındaki kültür varlıkları;

Halil’ür-Rahman Medresesi: Halil’ür-Rahman Gölü’nün batı kenarında, -L- şeklinde bir planla inşa edilmiş olan medresenin diğer bir adı da “Makam-ı Cedd’ül Enbiya Medresesi”dir. İnşa kitabesi günümüze ulaşmadığından ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Medrese; Gölün batı tarafında merdivenle çıkılan önleri revaklı odalar, aşağıda güneyde camiye bitişik olarak büyük bir eyvan, bunun karşısında gölün kuzeybatı köşesinde, içinde su bulunan kubbeli ve beşik tonozlu büyük bir odadan meydana gelir. Medrese odaları günümüzde kültür ve turizm amaçlı kullanılmaktadır.

Halil’ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl): Rivayete göre Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında düştüğü yerde oluşan göldür. Ateşin suya dönüşmesiyle oluşan göl içerisindeki balıklar kutsal sayılmaktadır. Gölün uzunluğu 150 metre, eni 30 metredir.
Halil’ür-Rahman Camii: Halil’ür-Rahman Gölü’nün (Balıklıgöl) güneybatı köşesindedir. Eyyubiler döneminde 1211 yılında yaptırılmıştır. Medrese, mezarlık ve Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında düştüğü makamdan meydana gelen bir külliyedir. Halk arasında “Döşeme Camii” olarak da adlandırılmaktadır. Evliya Çelebi’ “Seyahatname”sinde bu mekândan “İbrahim Halil Tekkesi” olarak bahseder. Caminin kare gövdeli minaresinin süslemelerinden dolayı Bizans dönemine ait Meryem Ana Kilisesi’nin çan kulesi olduğu düşünülmektedir.
Hz. İbrahim’in Ateşe Atıldığında Düştüğü Yer: Halil’ür-Rahman Camii’nin batısına bitişik tek kubbe ile örtülü mekân, Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak ziyaret edilmekte ve buradaki doğal su kaynağının şifalı olduğuna inanılmaktadır.


Rızvaniye Balıklıgöl El Sanatları Külliyesi

 

ŞURKAV tarafından yeniden işlevlendirilerek hizmete açılan “Rızvaniye – Balıklıgöl El Sanatları Külliyesi” içerisinde bulunan odalardan; 5’i İslami hizmetler için (İmam Hatip, Hafızlık, Din Eğitimi Çalışmaları) 3’ü İslami ve İlmi Araştırmalar için (Tarih, Tasavvuf, Eski Eser Araştırmaları, Edebiyat) 15’i ise klasik el sanatlarının icrası amacıyla 21 farklı dalda sanat icra etmek üzere 25 sanatçıya tahsis edilmiştir.

Külliyede icra edilen İslami ve Geleneksel El Sanatları şunlardır:

Hüsn-i Hat Tezhip Ebru Kaligrafi Filografi Ney Keçe Kazaz Tesbih Sahaf Nakkaş-Ressam Buğday Sapıyla Hat, Gümüş İşlemeciliği, Naht (Ahşap Oyma) Kürk Bendir Kilim Dokuma Bez Dokuma Kanaviçe Bez Bebek Takı Tasarımı

  Genç ŞURKAV Kulübü

Genç ŞURKAV Kulübü’nün amacı, ülkemizin en genç nüfusuna sahip tarih ve kültür şehri olan ilimizde ŞURKAV ile gençleri buluşturmak, ŞURKAV bünyesinde gençlere uyan çalışmalar yürütmek, düzenleyeceğimiz etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlamak, gençlerin Ulusal /Uluslararası etkinliklere ve yarışmalara katılımlarını sağlayarak ilimizin bilinirliğini artırmak, kültür, sanat ve bilim alanlarında gençlerimizi hayalleriyle buluşturarak ilimizin her yönüyle kalkınmasına fayda sağlamaktır.

Kulüp bünyesinde Sosyal Çalışmalar, Bilim ve Teknoloji, Girişimcilik, Mesleki Gelişim, Spor, Medya, Kültür ve Sanat başkanlıkları oluşturulmuştur.

  ŞURKAV Şehir Atölyesi

ŞURKAV şehir atölyesi kulübü bir nevi ilimizin AR-GE birimi gibi faaliyette bulunacaktır. Urfa’nın sorunlarının konuşulduğu ve çözüm önerilerinin ise projeye dönüştürülerek uygulayıcı birimlere havale edildiği bir platform olması düşünülmüştür. ŞURKAV şehir atölyesi kulübü ile ilgili olarak toplumun farklı kesimlerini temsil eden kişilerle bir araya gelinmiş, sosyal çalışmalar, kültür, sanat, turizm, ekonomi, sanayi, tarım, mesleki gelişim ve spor komisyonu çalışma grupları oluşturulmuştur.