2019 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER


KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

602

Diğer Gelirler

349.511,61.TL

603

Bağış Ve Yardımlar

7.246,00.TL

642

Faiz Gelirleri

150.070,52.TL

649

Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

1.642.691,78.TL

679

Diğer Olağandışı Gelir Ve Kârlar

40.448,63.TL

 

TOPLAM

2.189.968,54.TL

GİDERLER


KODU

AÇIKLAMA

GİDER HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

1.390.462,86.TL

632

Genel Yönetim Giderleri

289.585,70.TL

590

2019 Yılı Dönem Net Gelir Fazlası

509.919,98.TL

 

TOPLAM

2.189.968,54.TL