2020 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 1.847.858,68.-TL
602 Diğer Gelirler 75.263,92.-TL
642 Faiz Gelirleri 94.559,92.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 46.963,51.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 4.440,00.-TL
  2020 Yılı Zararı 0,00.-TL
Gelirler Toplamı 2.069.086,03.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 1.059.871,87.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 291.893,92.-TL
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 22.850,92.-TL
  2020 Yılı Kâ 694.469,32.-TL
Giderler Toplamı 2.069.086,03.-TL