2018 YILI MALİ RAPORLARI

 

GELİRLERKODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

649

Kira Gelirleri

1.220.432,62.-TL

602

Diğer Gelirler

467.163,90-TL

642

Faiz Gelirleri

74.656,30.-TL

679

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

3.024,52.-TL

603

Bağış ve Yardımlar

233.665,00.-TL

 

 

1.988.942,34.-TL

GİDERLERKODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

1.424.392,35.-TL

632

Genel Yönetim Giderleri

254.377,54.-TL

659

Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

4.477,15.-TL

 

2017 Yılı Gelir Fazlası

315.695,30.-TL

 

 

1.998.942,34.-TL