2017 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER


KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

649

Kira Gelirleri

1.153.084,05.-TL

602

Diğer Gelirler

645.176,40-TL

642

Faiz Gelirleri

41.608,86.-TL

679

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

3.330,71.-TL

603

Bağış ve Yardımlar

12.755,00.-TL

 

2017 Yılı Zararı

72.054,37.-TL

 

1.928.009,39.-TL

GİDERLER


KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

1.629.520,67.-TL

632

Genel Yönetim Giderleri

298.488,72.-TL

 

2017 Yılı Gelir Fazlası

0,00.-TL

Giderler Toplamı

1.928.009,39.-TL