2016 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

649

Kira Gelirleri

1.105.379,83.-TL

602

Diğer Gelirler

540.203,02-TL

642

Faiz Gelirleri

47.434,38.-TL

679

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

3.012,10.-TL

603

Bağış ve Yardımlar

0,00.-TL

 

2015 Yılı Zararı

0,00.-TL

 

1.696.029,31.-TL

GİDERLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

1.225.304,50.-TL

632

Genel Yönetim Giderleri

382.746,69.-TL

 

2015 Yılı Gelir Fazlası

87.978,12.-TL

Giderler Toplamı

1.696.029,31.-TL