2015 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

649

Kira Gelirleri

1.194.909,56.-TL

602

Diğer Gelirler

440.624,85.-TL

642

Faiz Gelirleri

61.149,65.-TL

679

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

29.722,46.-TL

603

Bağış ve Yardımlar

850,00.-TL

 

2015 Yılı Zararı

0,00.-TL

 

1.727.256,52.-TL

GİDERLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

981.085,87.-TL

632

Genel Yönetim Giderleri

454.818,83.-TL

 

2015 Yılı Gelir Fazlası

291.351,82.-TL

Giderler Toplamı

1.727.256,52.-TL