2014 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

649

Kira Gelirleri

1.009.631,05.-TL

602

Diğer Gelirler

816.873,17.-TL

642

Faiz Gelirleri

32.060,29.-TL

679

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

22.596,51. -TL

603

Bağış ve Yardımlar

60.168,50. -TL

 

2015 Yılı Zararı

14.925,51.-TL

Gelirler Toplamı

1.941.329,52.-TL

GİDERLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

1.363.117,35.-TL

632

Genel Yönetim Giderleri

331.815,58.-TL

 

2015 Yılı Gelir Fazlası

14.925,51.-TL

Giderler Toplamı

1.941.329,52.-TL