2013 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

649

Kira Gelirleri

908.471,00.-TL

602

Diğer Gelirler

911.890,87.-TL

642

Faiz Gelirleri

33.810,67.-TL

679

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

20.631,66.-TL

603

Bağış ve Yardımlar

9.750.-TL

 

2015 Yılı Gider Fazlası

494.642,96.-TL

Gelirler Toplamı

2.379.197,16.-TL

GİDERLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

2.089.501,65.-TL

632

Genel Yönetim Giderleri

280.412,66.-TL

 

2015 Yılı Gelir Fazlası

9.282,85.-TL

Giderler Toplamı

2.379.197,16.-TL