2012 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

649

Kira Gelirleri

825.584,95.-TL

602

Diğer Gelirler

543.833,28.-TL

642

Faiz Gelirleri

96.381,57.-TL

679

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

17.041,55.-TL

603

Bağış ve Yardımlar

21.900,00.-TL

 

2015 Yılı Gider Fazlası

357.410,17.-TL

Gelir Fazlası

1.862.151,52.-TL

GİDERLER

KODU

AÇIKLAMA

GELİR HESAPLARI

633

Amaca Yönelik Giderler

1.563.472,70.-TL

632

Genel Yönetim Giderleri

295.693,10.-TL

 

2015 Yılı Gelir Fazlası

2.985,72.-TL

Giderler Toplamı

1.862.151,52.-TL