2010 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 617.175,15.-TL
602 Diğer Gelirler 223.278,36.-TL
642 Faiz Gelirleri 74.465,42.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 70.219,56.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 78.428,56.-TL
  2010 Yılı Zararı 0,00.-TL
  1.063.567,05.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 573.792,48.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 239.791,24.-TL
  2010 Yılı Kâ 249.983,33.-TL
Giderler Toplamı 1.063.567,05.-TL

1026