2009 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649Kira Gelirleri 567.942,90.-TL
602Diğer Gelirler 97.214,80.-TL
642Faiz Gelirleri 90.335,55.-TL
679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.604,79.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 107.462,17.-TL
 2009 Yılı Zararı 0,00.-TL
  885.560,21.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633Amaca Yönelik Giderler 534.120,15.-TL
632Genel Yönetim Giderleri 252.205,39.-TL
 2009 Yılı Kâ 99.234,67.-TL
Giderler Toplamı 885.560,21.-TL

1161