2007 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649Kira Gelirleri 500.928,73.-TL
602Diğer Gelirler 45.534,80.-TL
642Faiz Gelirleri 91.534,85.-TL
679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 3.520,00.-TL
 2007 Yılı Zararı 0,00.-TL
  641.518,38.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633Amaca Yönelik Giderler 217.715,58.-TL
632Genel Yönetim Giderleri 133.648,66.-TL
 2007 Yılı Kâ 290.154,14.-TL
Giderler Toplamı 641.518,38.-TL

986