2006 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649Kira Gelirleri 434.533,29.-TL
602Diğer Gelirler 51.901,51.-TL
642Faiz Gelirleri 70.489,19.-TL
679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 155.508,19.-TL
 2006 Yılı Zararı 0,00.-TL
  712.432,18.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633Amaca Yönelik Giderler 433.214,36.-TL
632Genel Yönetim Giderleri 125.559,56.-TL
 2006 Yılı Kâ 153.658,26.-TL
Giderler Toplamı 712.432,18.-TL

891