2004 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649Kira Gelirleri 144.952,89.-TL
602Diğer Gelirler 23.619,69.-TL
642Faiz Gelirleri 17.786,63.-TL
679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 48.483,05.-TL
 2004 Yılı Zararı 8.373,81.-TL
  243.216,07.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633Amaca Yönelik Giderler 153.069,77.-TL
632Genel Yönetim Giderleri 90.146,30.-TL
 2004 Yılı Kâ 0,00.-TL
Giderler Toplamı 243.216,07.-TL

1009