2003 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649Kira Gelirleri 127.187,20.-TL
602Diğer Gelirler 48.702,34.-TL
642Faiz Gelirleri 23.527,81.-TL
679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 44.495,00.-TL
 2003 Yılı Zararı 0,00.-TL
  243.912,35.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633Amaca Yönelik Giderler 142.038,66.-TL
632Genel Yönetim Giderleri 79.752,42.-TL
 2003 Yılı Kâ 22.121,27.-TL
Giderler Toplamı 243.912,35.-TL

860