2020 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649Kira Gelirleri 1.847.858,68.-TL
602Diğer Gelirler 75.263,92.-TL
642Faiz Gelirleri 94.559,92.-TL
679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 46.963,51.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 4.440,00.-TL
 2020 Yılı Zararı 0,00.-TL
  2.069.086,03.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633Amaca Yönelik Giderler 1.059.871,87.-TL
632Genel Yönetim Giderleri 291.893,92.-TL
689Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 22.850,92.-TL
 2020 Yılı Kâ 694.469,32.-TL
Giderler Toplamı 2.069.086,03.-TL