GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ DUYURU

ŞURKAV’IN KİRADA OLAN
GAYRİMENKULLERİ İLE İLGİLİ
DUYURU

Dergah-Balıklıgöl Kent Platosu İnşaatı yapım çalışmaları Şanlıurfa Valiliği ve ŞURKAV tarafından 1993 yılında başlayarak 1997 yılında tamamlanmıştır. ŞURKAV Çarşısı olarak da bilinen ve alış veriş merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin % 50 si Vakıflar Genel Müdürlüğüne, %48 si ŞURKAV’a %1 i Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, % 1 ise şahsa aittir.
İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakfımız arasında yapılan paylaşım protokolünde 2 dükkân şahsa, 2 büro Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, 44 dükkân, 10 büro, 2 çay salonu, 1 adet lokanta Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup,  geriye kalan 36 dükkân, 1 lokanta,  7 büro ŞURKAV’a aittir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortak yerlerimiz de mevcuttur.  ŞURKAV çarşısında bulunan 200 araçlık kapalı otopark, 52 odalı otel ve konferans salonu, 2 WC ve 1 büronun   % 50 si Vakıflar Genel Müdürlüğüne, % 50 si ŞURKAV’a aittir.
            200 araçlık otoparkın kiraya verilmesi yetkisi Vakfımız Yönetim Kurulunun 11.10.2002 tarih ve 81 sayılı kararıyla, 52 odalı otelin kiraya verilmesi yetkisi ise 06.05.2004 tarih ve 133 sayılı karar ile hissedarımız olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu kararlara istinaden 200 araçlık kapalı otopark ve otel Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmiştir. Otel ve Otoparkın Vakfımızca kiraya verilmesi ve kiralarının güncellenmesi Yönetim Kurulumuzun 02.10.2019 tarih ve 484 sayılı toplantısında karara bağlanmış, Vakıflar Genel Müdürlüğüne talep yazısı gönderilmiştir.
           ŞURKAV’ın yeni Yönetim Kurulunca 01 Ocak 2019 tarihinde mülkiyetimizde bulunan tüm işyerleri kiralarının güncellenmesi kararı alınmıştır. Resmi ekspertiz  raporu ve Vakfımızca yapılan çalışma sonucunda genel olarak vakıf  gayrimenkullerinin kiralarının düşük olduğu tespit edilmiş ve Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun mülk sahibine vermiş olduğu haklar kullanılarak, 17 kiracıya işyerlerini boşaltmaları için tebligat gönderilmiştir.  
Temel amacımız kimseyi mağdur etmeden Vakfın menfaatini de koruyarak kiraları rayiç değerlere çekmektir. Gönderilen tebligat üzerine kiracılarımızla yapılan karşılıklı anlaşmalar neticesinde düşük olan kiraların tamamı güncellenmiştir. Önümüzdeki süreçte bu kapsamda kira müddetleri dolacak olan 6 işyerine daha tebligat gönderilecektir.
Kanun kapsamı dışında kalan müstecirlerimizin de daha önce yapılan ekspertiz raporuna göre kiraların düşük olduğu tespit edilmiş olup,  güncelleme yapılabilmesi için hukuki yola başvurulması gerektiğinden,  9 işyerine kira tespit davası açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir.
Son yıllarda kiraya verdiğimiz ŞURKAV Çarşısı dâhilinde ve dışında bulunan 18 mülkümüzün mevcut kiraları Vakfımızın menfaati gözetilerek güncel bedel üzerinden kiraya verilmiştir.
Sadece güncelleme yapılan 17 iş yeri ile son yıllarda güncel değer üzerinden kiraya verilen ve devir işlemi yapılan 18 işyeri ile birlikte 2018 yılında yıllık kira gelirlerimiz 1.160.000.00 TL iken,  2019 yılında 1.714.834.00 TL’ye yükseltilmiştir. 
Yukarıda belirtiğimiz üzere 12 işyeri ile anlaşma sürecimiz devam etmekte olup, anlaşma sağlanması durumunda yıllık kira gelirlerimiz 1.855.300 TL olacaktır.


KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

ŞURKAV YÖNETİM KURULU

 

 


Galeri :