Hakkımızda

2006 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 434.533,29.-TL
602 Diğer Gelirler 51.901,51.-TL
642 Faiz Gelirleri 70.489,19.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 155.508,19.-TL
  2006 Yılı Zararı 0,00.-TL
  712.432,18.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 433.214,36.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 125.559,56.-TL
  2006 Yılı Kâ 153.658,26.-TL
Giderler Toplamı 712.432,18.-TL

891