Hakkımızda

2002 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 164.472,27.-TL
602 Diğer Gelirler 43.133,65.-TL
642 Faiz Gelirleri 9.183,27.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 15.574,95.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 38.997,40.-TL
  2002 Yılı Zararı 0,00.-TL
  271.361,55.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 35.001,14.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 153.358,81.-TL
  2002 Yılı Kâ 83.001,60.-TL
Giderler Toplamı 271.361,55.-TL

966