Hakkımızda

Eyyüb Nebi Çevre Düzenleme Projesi

EYYÜP NEBİ KÖYÜ ÇEVRE DÜZENLEME VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Köyünde bir mescit, Eyyüp Peygamber, Elyesa Peygamber ve Eyyüp Peygamber’in hanımı Hz. Rahme’nin Türbeleri bulunmaktadır. Şanlıurfa’ya 100 km. uzaklıktadır. Hac güzergahında bulunan ve bugüne kadar tanıtılmamış olan böylesine önemli bir ziyaret yerinin çevre tanziminin ve türbelerin restorasyonunun yapılarak turizmin hizmetine sunulmasına karar veren vakfımız bu konudaki çalışmaları 1992 yılında başlatmıştır. 400 yıl öncesine ait vakfiyesi bulunan bu tarihi köydeki makamların restorasyonları ile çevre düzenlemeleri yapılarak dini turizme açılabilmesi amacıyla 1992 yılında Şanlıurfa Valisi T. Ziyaeddin Akbulut tarafından Vali Yardımcısı Hasan Duruer, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oymak ve ilimiz mimarlarından Uğur Beyazgül görevlendirilmiştir Mehmet Oymak ve Uğur Beyazgül tarafından hazırlanan ilk çevre düzenleme ve restorasyon projesi Vali Yardımcısı Hasan Duruer ve Mehmet Oymak nezaretinde 1992 yılının mayıs ayında uygulamaya konmuştur. İlk iş olarak Viranşehir asfaltından köy içerisine kadar olan 16 km.’lik yol asfaltlanmış, köy içerisindeki derelere köprü yapılarak köy içi ulaşımı türbelerle irtibatlandırılmış ve çevre ağaçlandırılmıştır. Ayrıca alanın ihtiyaçlarına cevap verecek çeşmeler yaptırılmıştır. Köydeki tarihi caminin biriketten olan ihata duvarları kaldırılmış, kemer ve revaklarla çevrilmiştir. Bölgenin turizme açılması için yayın ve tanıtım çalışmalarına da başlanılmıştır. “Urfa ve Hz. Eyyüp” isimli bir kitap hazırlanarak yayınlanmıştır. Yerel ve ulusal basında tanıtıcı yazılar da yer almıştır. Turizm Bakanlığınca tasarlanan dini turizm güzargahına Şanlıurfa ile beraber Eyyüp Nebi Köyü’de dahil edilerek bu çalışmanın önemi kabul edilmiştir. Bakanlıkça 1994’te açılan “Şanlıurfa Eyyüp Nebi Köyü ÇEvre Düzenleme Projesi” yarışması sonucunda Yurdanur Sepkin ve Öner Olcay’ın birlikte hazırladıkları mimari proje kabul edilmiştir. Projenin uygulanması konusunda Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği ve ŞURKAV çalışmalara maddi destek ve katkı sağlamaktadır. Halen proje uygulama çalışmaları devam etmektedir. HZ. EYYÜP (A.S.) TÜRBESİ RESTORASYONU Eyyüp Nebi Köyü Mescidi’nin doğsunudaki tek kubbeli, sanat özelliği olmayan basit türbe yerine, Mimar Cevher İlhan’ın ve İnş. Müh. Yahya Çini, Mehmet Oymak ve Urfalı Taş Ustası Halil Karakuş’un projelendirdiği sekizgen gövdeli ve önde beş gözlü bir revakı olan yeni türbe yaptırılmıştır. HZ. ELYESA (A.S.) TÜRBESİ RESTORASYONU Köyün güneybatısındadır. Briket duvarlı ve düz damlı basit bir yapı olan türbe yıkılarak yerine sağında ve solunda namaz kılma mekanları olan, kesme Urfa taşından yeni bir türbe inşa edilmiştir. Ayrıca hiç bir özelliği bulunmayan lahid ve şahideler Mehmet Oymak’ın projelendirmesiyle Ahlat Mezarlarını anımsatan özellikte kesme taştan yenilenmiştir. Bu iş için özel ebatta Urfa taş ocaklarından kestirilen taşlar kullanılmıştır. Türbenin koruma alanı geniş tutularak duvarlarla çevrelenmiş ve bahçe ağaçlandırılmıştır. HZ. RAHME TÜRBESİ RESTORASYONU Köy mescidinin ve höyüğün kuzeyinde, kesme taşlardan kare gövdeli ve kubbeli olarak son zamanlarda inşa edilmiş olan türbenin duvarlarından kemerler açılarak mezarın dışardan görülmesi sağlanmış ve dış cephesi raspalanarak orijinal görünümüne kavuşturulmuş ve çevresine, işlenmiş taşlardan bir seki yapılmıştır.
Highslide JS Highslide JS Highslide JS  
 
       

2675