Hakkımızda

Dergah Balıklıgöl Projesi

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) can damarlarını taşıyan ilimizde ekonomik kalkınmanın yanısıra, ŞURKAV'ın çalışma alanına giren işlerde de gelişmelerin meydana gelmesi bir zaruretti. GAP'a paralel olarak kültürel kalkınmaya zamanında el atılmasiyle eğitimi, san'atı, araştırmayı kucaklayan çalışmalar ihmal edilmemiş oluyordu. ŞURKAV bir ihtiyaçtan doğmuş her yerde olmasını arzuladığımız Halk'la-Devlet kaynaşmasının en ideal modelini teşkil etmiştir. Güneydoğu Anadolu'nun en huzurlu ili olan Şanlıurfa, tarihi kültürel değerlerin izlerini günümüze kadar taşıyabilmiş ender illerimizden biridir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en önemli bölümlerinin yer aldığı ilimiz, bölgenin cazibe merkezi haline gelerek nüfusu hızla artmaktadır. Bu artışa paralel olarak devam eden düzensiz yapılaşma, sahip olunan birçok tarihi-mimari yapının yıkılması ve kültür değerlerinden uzaklaşılması tehdidini de beraberinde getirmiştir. 80 li yılların sonuna doğru en değerli örenyerleri, çarpık yapılaşmanın merkezinde kalmış, araçların insanlarla içiçe olduğu, seyyar satıcıların kol gezdiği, gereken temizliğin yapılamadığı mekanlarla Şanlıurfa uzun süre hakkettiği hizmetten yoksun kalmıştır. Şanlıurfa’ nın binlerce yıllık tarihi geçmişine yakışmayan bu görüntüler ŞURKAV’la beraber ortadan kalkmıştır. Şimdi aynı mekanlar, konuklarını gururla ağırlayan oteller, ziyaretçilerin hizmetine sunulan otopark, alışveriş merkezi ve dinlenme yerleri ile Şanlıurfa’nın gülen yüzünü oluşturmaktadır. Bu gün bir gurur abidesi olan "Dergah-Balıklıgöl Çevre Düzenleme Projesi" lokomotifliğinde yürütülen çalışmalar geniş halk kesiminin ilgi ve desteği ile devam etmiş; açılan kurslar, kurulan korolar, basılan kitaplar, yapılan restorasyonlar, düzenlenen konferans, panel sempozyum ve hafta kutlamaları hizmet zincirinin birer güzel halkalarını oluşturmuştur. ŞURKAV tarafından başlatılan çevre düzenleme ve restorasyon çalışmaları sahip olunan eserlerin değerlerinin anlaşılmasında çok önemli rol oynamıştır. Özellikle restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi çarşılarımızın, ilimize gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmesi halkımıza yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Böylece bakımsızlıktan harabolmuş, yahut işlevi dışında depo gibi kullanılan tarihi mekânların restore edilerek eski özelliğine kavuşturulması, yeniden canlandırılması halk tarafından giderek benimsenen bir uygulama olmuştur.
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
 
       

2627