Hakkımızda

2000 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 4.582,78.-TL
602 Diğer Gelirler 40.108,77.-TL
642 Faiz Gelirleri 0,00.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 4.582,78.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 15.630,35.-TL
  2000 Yılı Zararı 0,00.-TL
  146.460,01.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 65.523,68.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 63.686,83.-TL
  2000 Yılı Kâ 17.249,49.-TL
Giderler Toplamı 146.460,01.-TL

1014