Hakkımızda

2001 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 117.994,93.-TL
602 Diğer Gelirler 15.458,80.-TL
642 Faiz Gelirleri 0,00.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 10.642,48.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 23.200,10.-TL
  2001 Yılı Zararı 2.503,36.-TL
  169.799,67.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 44.215,12.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 125.584,55.-TL
  2001 Yılı Kâ 0,00.-TL
Giderler Toplamı 169.799,67.-TL

1031