logo

ŞURKAV'IN 36.KİTABI YAYIMLANDI.

uzun bir çalışmanın sonucunda elde edinilen kültürel özelliklerimizi, Şanlıurfa ve ülkemizdeki tüm bireylerle paylaşmak amacıyla hazırlanan bu kitap altı bölümden oluşmaktadır:

1.      Giriş: Şanlıurfa il ve ilçelerinin tanıtımı ve anketten elde edilen bilgiler

2.      Ham Maddesi Lif Olan Şanlıurfa El Sanatları (Dokumacılık, Örücülük, İşlemecilik, Keçecilik, Çulculuk, Kazazlık)

3.      Ham Maddesi Ahşap Olan Şanlıurfa El Sanatları (Ahşap Oymacılığı, Tarakçılık)

4.      Ham Maddesi Taş Olan Şanlıurfa El Sanatları (Taş, Tespihçilik)

5.      Ham Maddesi Metal Olan Şanlıurfa El Sanatları (Bakırcılık, Kuyumculuk)

6.      Ham Maddesi Deri Olan Şanlıurfa El Sanatları (Debbağlık, Kürkçülük, Saraçlık)

7.      El Sanatları Proje Çalışması Sırasında Derlenen Sözlü Kültür Ürünleri

Bu eser; uzun bir alan taraması, elde edilen verilerin çözümlenmesi, ilgili kaynakların taranması ve incelenmesi süreci sonucu oluşmaktadır.

Yeni kuşağın bölge kültürünü tanıması açısından da önemli bir kaynak oluşturacak olan bu çalışma, alan çalışması sırasındaki görüşmeler ve kitaptaki bilgiler ile genç kuşağın kültür ve koruma bilincinin gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır.


Dosya :

1322