Hakkımızda

2008 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 543.847,03.-TL
602 Diğer Gelirler 36.703,24.-TL
642 Faiz Gelirleri 93.980,97.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 37.791,00.-TL
  2008 Yılı Zararı 0,00.-TL
  712.322,24.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 348.366,11.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 131.775,32.-TL
  2008 Yılı Kâ 232.180,81.-TL
Giderler Toplamı 712.322,24.-TL

953