Hakkımızda

2005 YILI MALİ RAPORLARI

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 449.805,61.-TL
602 Diğer Gelirler 64.106,45.-TL
642 Faiz Gelirleri 25.746,07.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00.-TL
603 Bağış ve Yardımlar 37.870,70.-TL
  2005 Yılı Zararı 0,00.-TL
  577.528,83.-TL

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 201.817,56.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri 92.120,94.-TL
  2005 Yılı Kâ 283.590,33.-TL
Giderler Toplamı 577.528,83.-TL

798